• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม :: ซาน-ลิ่ว

ชื่อการค้า ซาน-ลิ่ว
ชื่อสามัญ ซาน-ลิ่ว อะมิโน แอซิด
สารสำคัญ

อะมิโน แอซิด (Amino Acid)

คุณสมบัติของสาร กรดอะมิโน เป็นองค์ประกอบของโปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ มีคุณสมบัติช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับต้นพืช  ช่วยลดความตึงเครียดของต้นพืชที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม ช่วยในการสังเคาะห์แสงของต้นพืช ช่วยในการบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืช เพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืช ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อพืชแข็งแรง ทำให้ผลไม้มีคุณภาพและสุกตามอายุ
ประโยชน์ ส่งเสริมให้พืชแสดงลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์ เช่น ข้าวออกรวงสวย เมล็ดเต่ง อ้อย ลำใหญ่ ให้ความหวานสูง ข้าวโพด เมล็ดเต็ม ฝักใหญ่ เป็นต้น ส่งเสริมให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลง ส่งเสริมให้พืชทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
วิธีใช้

อัตราการใช้ 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้ได้กับ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เผีอก ส้ม ชมพู่ ไม้ผลต่างๆ ดาวเรือง มะลิ ไม้ดอกไม้กระถางต่างๆ

ขนาดบรรจุ

100 ซีซี, 500 ซีซี, 1000 ซีซี

 

สินค้าอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน