• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม :: ปุ๋ยอัลก้าแซน

ชื่อการค้า ปุ๋ยอัลก้าแซน
สูตร 10-10-10
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง ไนโตรเจนทั้งหมด (N) ……………….. 10%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) ……………….. 10%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O)………………..10%
คุณสมบัติของสาร

ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารแก่ดิน เป็นอาหารของจุลินทรีย์ใต้ดิน นำพาสารอาหารสู่ต้นไม้ เพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลการเกษตรได้ปริมาณมากขึ้น กระตุ้นการแตกรากอ่อน ลำต้น ก้านและใบให้แข็งแรง ขจัดปัญหาหน้าดินแห้ง แข็ง แพ็ค ฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้น

ประโยชน์

มีธาตุอาหารที่พืชต้องการผสมอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และช่วยเร่งให้พืชเติบโตเร็ว และติดดอกออกผล

วิธีใช้ ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืช ทุกๆ 7-10 วัน
ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม

 

สินค้าอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน