• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

แจ้งเตือนเกษตรกรไทย

การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในพริก

เพลี้ยไฟ
เป็นแมลงศัตรูพริกที่มีความสำคัญมาก เพราะต้นพริกที่ถูกเพลี้ยไฟทำลาย จะชะงักการเจริญเติบโต แคระแกรน ใบและยอดหงิกงอผิดปกติ และถ้าเกิดระบาดรุนแรงสามารถทำความเสิยหายแก่ไร่พริกมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนรูปร่างลักษณะของเพลี้ยไฟนั้นเป็นแมลงขนาดเล็กจำพวกปากดูด มีการเคลื่อนไหวเร็ว ลำตัวผอมบอบบางยาวประมาณ ๑ มิลลิเมตร มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวแก่มีปีกยาวเรียว ๒ คู่ โดยที่ปีกแต่ละข้างมีขนบาง ๆ มีสีน้ำตาลอ่อนคล้าย ๆ กับสีของฟางข้าวแห้ง ส่วนตัวอ่อนก็มีลักษณะคล้ายกับตัวแก่ แต่ไม่มีปีกและมีสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ตัวอ่อนจะมีอายุประมาณ ๑๕-๒๐ วัน ก็จะเข้าดักแด้ในดินแล้วออกเป็นตัวแก่ต่อไป เราจะพบทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ได้ตามใต้ใบ ยอดอ่อน ดอก(ทั้งดอกตูมและบาน) เป็นต้น
การทำลายพริก-เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและแก่จะทำลายใบพริกโดยใช้ปากดูด กินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ที่กำลังเจริญ เช่น ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก โดยอาจจะทำลายพริกได้ตั้งแต่หลังจากย้ายกล้าปลูกได้ประมาณ ๑ เดือน แต่ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็อาจเกิดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต เพลี้ยไฟตัวแก่มักชอบทำลายใบอ่อนที่เพิ่งแตกใหม่ และใบรองลงมา ส่วนใบแก่จะถูกทำลายแสดงอาการหงิกงอ มีแถบสีน้ำตาลอยู่ด้านใต้ใบอย่างเห็นได้ชัด ในใบอ่อนที่ปลายใบจะเป็นสีน้ำตาล และปลายใบแหลม ขอบใบม้วนหงิกงอขึ้นบน และถ้าเกิดขึ้นในระยะที่พริกกำลังติดผลอ่อน จะทำให้แคระแกรน บิดเบี้ยว มีแถบสีน้ำตาลปรากฎขึ้นให้เห็นและจะไม่มีการเจริญเติบโตต่อไป
การแพร่ระบาด เพลี้ยไฟอาจระบาดได้ทั่วไป แต่มีช่วงฤดูกาลที่มีการระบาด มากที่สุดคือฤดูร้อน และในฤดูฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเพลี้ยไฟก็จะระบาดขึ้นได้มากเช่นกัน เพราะเพลี้ยไฟมีการขยายพันธุ์ค่อนข้างแปลกคือ หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม จะมีเพศเมียมากกว่าเพศผู้ เหตุนี้เองจึงทำให้เพลี้ยไฟมีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ในบางโอกาส แต่อย่างไรก็ตามมีธรรมชาติที่ช่วยในการควบคุมปริมาณและการแพร่ระบาดนั่นคือ น้ำฝน ซึ่งพบว่าในช่วงฤดูฝนมักไม่ค่อยพบเพลี้ยไฟระบาด
การป้องกันกำจัด
๑. ทำความสะอาดบริเวณแปลงปลูก และบริเวณข้างเคียงแปลงปลูก โดย การทำลายวัชพืชต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นที่หลบซ่อนตัวของเพลี้ยไฟ
๒. หลังจากปลูกพริกได้ประมาณ ๑-๑ ๑/๒ เดือน ควรมีการปฏิบัติดูแลรักษา ให้ดี โดยเฉพาะช่วงฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยการให้น้ำใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชพอสมควร เพื่อให้ต้นพริกมีการเจริญเติบโตแข็งแรงดี
๓. หากพบว่ามีเพลี้ยไฟระบาดขึ้นแล้ว ควรใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่น เช่น ไดเมทโธเอท, แลนเนท, อะโซดริน, โตกุไธออน ฉีดทุกๆ ๕วัน ประมาณ ๒-๓ ครั้ง เมื่อเห็นว่ามีเพลี้ยไฟลดน้อยลงจึงทิ้งระยะการฉีดพ่นเป็น ๗-๑๐ วันต่อครั้ง
 

วันที่โพส : วัน 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.24 น.