• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

รับสมัครงาน

นักวิชาการเกษตร, ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

รายละเอียดงาน : - การศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- บุคลิกดี
- มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : - ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไป
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- เพศ ชาย/หญิง
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง อาหารกลางวัน ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัสประจำปี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ : สนใจติดต่อที่ คุณมยุรี หนูไพล
250/43 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2943-9515
แฟกซ์ : 0-2943-9100
อี-เมล์ : chorthip_a@linkforwardtrading.com
วันที่โพส : วัน 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 07.30 น.