• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

สาระน่ารู้

สภาวะโลกร้อน (Global Warming)

عوامل مهم ایجاد گرمایش جهانی

     ซี่งปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ 6 ชนิด ที่จะต้องลดการปล่อยได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) ก๊าซมีเทน ( CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ( N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอน ( HFCS) ก๊าซเปอร์ฟลูโรคาร์บอน ( CFCS) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ ( SF6 )

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

1. ผลกระทบด้านนิเวศวิทยمناطق قطبی بیشتر آسیب می بینند و باعث تغییرات بسیاری می شوند. به خصوص کوه یخ. مکعب های یخ به سرعت حل می شوند. سطح دریا افزایش می یابد قطبی. علاوه بر این، به دلیل تغییرات زیست محیطی، حیوانات دریایی میمیرند. اروپا جنوب اروپا تبدیل به یک منطقه خشن مستعد است. در بسیاری از مناطق، سیلاب ها افزایش می یابد، زیرا یخچال های طبیعی بر روی قله های پوشیده از برف ذوب می شوند. با افزایش دما در آسیا، فصلهای خشک باعث کاهش تولید غذا می شود. افزایش سطح دریا می تواند بسیاری از طوفان ها را باعث نابودی خانه های ساکنین کند. در حال حاضر، واضح است که در زیر گرد و غبار. اما آمریکای شمالی، صنایع غذایی، از آب و هوای گرما، همراه با زمینه های بزرگ در کانادا و ایالات متحده استفاده می کند. محققان دمای زمین را در 100 سال آینده یا حدود 2643 تخمین زده اند که دمای آن از حدود 4.5 درجه سانتیگراد افزایش می یابد، زیرا پیش بینی می شود. انتشار گاز دی اکسید کربن تا 63 درصد و متان 27 درصد از گازهای گلخانه ای است. در تایلند، دمای هوا در حدود یک درجه سانتیگراد طی یک دوره 40 ساله افزایش می یابد. با این حال، اگر درجه حرارت 2 تا 4 درجه سانتیگراد باشد، تافون مسیر را تغییر می دهد. خشونت آمیز علاوه بر این، تابستان تمدید می شود. در حالی که زمستان کوتاه تر است 5 درجه سانتیگراد انتشار گاز دی اکسید کربن تا 63 درصد و متان 27 درصد از گازهای گلخانه ای است. در تایلند، دمای هوا در حدود یک درجه سانتیگراد طی یک دوره 40 ساله افزایش می یابد. با این حال، اگر درجه حرارت 2 تا 4 درجه سانتیگراد باشد، تافون مسیر را تغییر می دهد. خشونت آمیز علاوه بر این، تابستان تمدید می شود. در حالی که زمستان کوتاه تر است 5 درجه سانتیگراد انتشار گاز دی اکسید کربن تا 63 درصد و متان 27 درصد از گازهای گلخانه ای است. در تایلند، دمای هوا در حدود یک درجه سانتیگراد طی یک دوره 40 ساله افزایش می یابد. با این حال، اگر درجه حرارت 2 تا 4 درجه سانتیگراد باشد، تافون مسیر را تغییر می دهد. خشونت آمیز علاوه بر این، تابستان تمدید می شود. در حالی که زمستان کوتاه تر است

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รัฐที่เป็นเกาะเล็ก ๆ ของทวีปอเมริกาจะได้รับผลจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นกัดกร่อนชายฝั่ง จะสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทำลาย ปลาทะเลประสบปัญหา เนื่องจากระบบนิเวศที่แปรเปลี่ยนไป ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญจะสูญเสียรายได้มหาศาล นอกจากนี้ ในเอเชียยังมีโอกาสร้อยละ 66-90 ที่อาจเกิดฝนกระหน่ำและมรสุมอย่างรุนแรง รวมถึงเกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่ยาวนาน ทั้งนี้ ในปี 2532-2545 ประเทศไทยเกิดความเสียหาย จากอุทกภัย พายุ และภัยแล้ง คิดเป็นมูลค่าเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 70,000 ล้านบาท รายงาน " Global Deserts Outlook" ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ชี้ว่า ภายใน 50 ปีข้างหน้า ระบบนิเวศวิทยาทะเลทราย จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านชีววิทยา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ปัจจุบันพืชและสัตว์ทะเลทราย คือแหล่งทรัพยากรมีคุณค่าสำหรับผลิตยาและธัญญาหารใหม่ๆ ที่ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำและยังมีช่องทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เช่น การทำฟาร์มกุ้งและบ่อปลาในทะเลทรายรัฐอาริโซนาและทะเลทรายเน เจฟในอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ทะเลทรายที่มีอยู่ 12 แห่งทั่วโลก กำลังเผชิญปัญหาใหญ่ ไม่ใช่เรื่องการขยายตัว แต่เป็นความแห้งแล้งเนื่องจากโลกร้อน ธารน้ำแข็งซึ่งส่งน้ำมาหล่อเลี้ยงทะเลทรายในอเมริกาใต้กำลังละลาย น้ำใต้ดินเค็มขึ้น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ซึ่งหากไม่มีการลงมือป้องกันอย่างทันท่วงที ระบบนิเวศวิทยาและสัตว์ป่าในทะเลทรายจะสูญหายไปภายใน 50 ปีข้างหน้า ในอนาคตประชากร 500 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายทั่วโลกจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นและน้ำถูกใช้จนหมดหรือเค็มจนดื่มไม่ได้

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ ภาวะโลกร้อนไม่เพียง ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปแต่มีสิ่งซ่อนเร้นที่แอบแฝงมาพร้อม ปรากฏการณ์นี้ด้วยว่าโลกร้อนขึ้นจะสร้างสภาวะที่พอเหมาะพอควรให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โลกร้อนขึ้นจะก่อให้เกิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืช ที่เป็นอาหารของมนุษย์บางชนิด โรคที่ฟักตัวได้ดีในสภาพร้อนชื้นของโลก จะสามารถเพิ่มขึ้นมากในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไข้ส่า อหิวาตกโรค และอาหารเป็นพิษนักวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมองค์การอนามัยโลก และ London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัยศึกษาด้านสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนของอังกฤษ แถลงว่า ในแต่ละปีประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตั้งแต่โรคมาลาเรีย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี และตัวเลขผู้เสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวในอีก 17 ปีข้างหน้า แถลงการณ์ของคณะแพทย์ระดับโลกระบุว่า เด็กในประเทศกำลังพัฒนาจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด เช่นในประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะต้องเผชิญกับการแพร่ขยายของการขาดแคลนสุขอนามัยโรคท้องร่วง และโรคมาเลเรีย ท่ามกลางอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น น้ำท่วม และภัยแล้ง

چگونه از آن جلوگیری کنیم؟ چگونه برای جلوگیری از گرمایش جهانی؟

1. استفاده از وسایل الکتریکی مانند گرمایش تهویه مطبوع در دفتر یا محل اقامت خود را با یک درجه کاهش دهید یا چراغ ها را هنگام استفاده نکردن خاموش کنید.

2. کاغذ یا ظروف دیگر را حذف کنید. دوباره استفاده کنید سعی کنید چیزهایی که قدیمی هستند خریداری کنید. زمان طولانی این به میزان قابل توجهی مصرف انرژی جهان را کاهش خواهد داد.

3. نگه داشتن جنگل تا آنجا که ممکن است. کاهش یا جلوگیری از خرید اقلام یا مبلمان ساخته شده از چوب برش از جنگل. برای اجازه دادن به این درختان و جنگل ها عمل می کنند. ریه های جهان. 4. استفاده از روغن را کاهش دهید. از وسیله نقلیه

ممنون از شما از  http://www.dol.go.th/sms/interesting.htm

วันที่โพส : วัน 14 กันยายน 2556 เวลา 15.02 น.