• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

นานาสาระเรื่องเกษตร

ไฟเบอร์กับการลดความอ้วน

ทราบหรือไม่ว่าทานอาหารจำพวกไฟเบอร์แล้วสามารถลดความอ้วนได้ วันนี้เกร็ดความรู้มีเรื่องนี้มาบอกกัน...

ไฟเบอร์ หรือ เส้นใยอาหาร คือ ส่วนของโครงสร้างของ พืช เช่น กิ่ง ก้าน เมล็ด เป็นส่วนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้มีอีกชื่อ หนึ่งว่าเซลลูโลส ซึ่งมี 2 ชนิดคือ ไฟเบอร์ ชนิดที่ละลายน้ำได้ และ ไฟ เบอร์ ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ  เมื่อรับประทาน ไฟเบอร์ ซึ่งเป็นสารที่ไม่ให้ พลังงานเข้าไปในร่างกาย มันจะเข้าไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้ เรารู้สึกอิ่มได้เร็วและอิ่มได้นาน ช่วยลดความอยากอาหารลงไป และสามารถลด พลังงานที่จะได้รับจากอาหารได้จึงส่งผลให้ลดน้ำหนักได้


ไฟเบอร์กับการลดความอ้วน

1. ไฟเบอร์ ช่วยให้อาหารเดินทางเร็วขึ้นและมีเวลาอยู่ในระบบทางเดินอาหารสั้นลง จึงช่วยลดการดูดซึม 

2. ไฟเบอร์ ไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ลดความอยากอาหารและรับ ประทานอาหารได้น้อยลง หากใช้ร่วมกับการควบคุมชนิดและปริมาณอาหาร และออก กำลังกายร่วมด้วยจะยิ่งให้ผลดีในการ ลดน้ำหนัก 

3. จากหลาย ๆ การทดลองพบว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี ไฟเบอร์ อย่างน้อย 2 กรัมขึ้นไปช่วยให้น้ำหนักลดลงได้


ใครที่รู้ตัวว่าอ้วน และอยากลดความอ้วน ลองหันมาทานอาหารจำพวกไฟเบอร์ดูกันดีกว่า.

วันที่โพส : วัน 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.29 น.