• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

นานาสาระเรื่องเกษตร

กินผลกีวีทำให้นอนหลับสบาย

ใครที่ประสบปัญหานอนหลับยาก ลองทานผลกีวีแก้ได้ วันนี้เกร็ดความรู้มีเรื่องนี้มาฝากกัน...


จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยการแพทย์ไต้หวัน พบว่า

การกินกีวีเพียง 2 ผลก่อนเข้านอนสัก 1 ชั่วโมงจะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นมากถึงร้อยละ 40


ศาสตราจารย์ เจิ้นฟาง หลูแห่งสถาบันโภชนาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยการแพทย์ไต้หวัน ศึกษารูปแบบการนอนหลับในกลุ่มตัวอย่าง 29 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า นอนหลับยากนานกว่าสี่สัปดาห์และพบว่าอาหารที่มีผลกีวีช่วยลดช่วงเวลาที่แต่ละคนจะผล็อยหลับหลังเข้านอนลงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 38.7


ผู้ร่วมการทดลองยังบอกอีกด้วยว่า
 
ตื่นขึ้นน้อยลงระหว่างนอนตอนกลางคืนและคำแนะนำสำหรับผู้ไม่ถนัดปอกเปลือกกีวี คือ ให้ผ่าครึ่งแล้วใช้ช้อนตักกินเนื้อข้างใน


ถ้านอนหลับยาก ก็ลองทานผลกีวีกันดู จะได้ช่วยให้หลับสบายมากขึ้น.

วันที่โพส : วัน 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.26 น.