• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

ความเป็นมาของ บริษัท ลิ้งค์ฟอร์เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด

ความเป็นมา ของ บริษัท ลิ้งค์ฟอร์เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่  21  มิถุนายน  2537   โดยผู้ก่อตั้งคือ นายลิฟัน  ยู   เริ่มจาก  กรรมการผู้จัดการ นายลิฟัน  ยู  ทำงานที่   ซิโน เคม สาธารณรัฐ ประชาชนจีน  ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งมามากกว่า 10 ปี  ทำให้ได้รับความรู้  สะสมประสบการณ์  การตลาดระหว่างประเทศ   เกี่ยวกับเคมีเกษตร และเคมีอื่น ๆ  เพื่อนำความรู้ เข้ามาพัฒนาวงการเคมีเกษตรในประเทศไทย

ช่วงแรกของบริษัท ได้เริ่มจากธุรกิจหลากหลายอย่าง อาทิเช่น เครื่องย้อมผ้า, เคมีขั้นกลางสำหรับสีย้อมผ้า, เม็ดสีสำหรับย้อมผ้า, สารเคมีอนินทรีย์, สารเคมีอินทรีย์, ยาสำหรับคน และสัตว์, วัตถุเจือปนในอาหาร, เม็ดพลาสติก, เคมีเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน ธุรกิจหลัก ของเรา คือ ธุรกิจเคมีเกษตร  และ ณ ขณะนี้ เราเป็นผู้นำเข้าชั้นแนวหน้าของกลุ่ม ผู้นำเข้าเคมีเกษตรรายใหญ่ของประเทศไทย

ทั้งนี้ เรายังขยายธุรกิจ ไปยังตลาดต่างจังหวัด ภายใต้ชื่อการค้า 3 ชื่อ คือ “ใบพัด”,  “ฉลามบก”, “เสือแพนเธอร์”  โดยจุดมุ่งหมายหลักของเรา คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับสากล พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยี   ให้ความรู้แก่ร้านค้าท้องถิ่น และเกษตรกร  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ให้เลือก อาทิเช่น สารกำจัดวัชพืช, สารกำจัดแมลงศัตรูพืช, สารกำจัดโรคพืช, สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช, ปุ๋ย  เป็นต้น  ตามหลักการบรรจุภัณฑ์ ของสินค้าเรา มีการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ ขนาด ตามความต้องการของร้านค้าท้องถิ่นและเกษตรกร ด้วยการขนส่งที่ดี อย่างระมัดระวัง และ บริการที่ดีที่สุด

นอกจากนี้  เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวของประเทศไทย คือ อาหารเสริมสำหรับพืช ทางใบ ภายใต้ชื่อการค้า “ซานลิ่ว” มีคุณสมบัติพิเศษ คือ  กรดอะมิโนซิค 18 ชนิด ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเชิงชีวภาพภายในพืช  คุ้มกันโรค และควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของพืช และ ปุ๋ยเคมีสูตร 10-10-10 ผสมสาหร่ายทะเล 10%, ฮิวมิค แอซิด และสารอินทรีย์ต่าง ๆ 20 %   โครงสร้างของปุ๋ยเคมีสูตรนี้  มีคุณสมบัติพิเศษ  คือ  ละลาย ช้า ๆ  ภายในเวลา 30 วัน   ส่วนสาหร่ายทะเล  ทำหน้าที่ปรับปรุงดินให้ร่วนซุย และฮิวมิค แอซิด ทำหน้าที่ปลดปล่อยธาตุอาหาร  ทำให้พืชได้รับธาตุอาหาร เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และบำรุงดินให้ดีขึ้นกว่าเดิม

เราเชื่อว่า "คุณภาพมาก่อน เพื่อเกษตรกรไทย"